Läs Kvartetten 3 / 2017

Utkom 13.9.2017


 

 

Sångarting i Vasa

06 Oktober 2017, 10:00 - 08 Oktober 2017, 15:00

FSM Sångarting 6-8.10.2017 i Vasa
Stormönstring för manssångarförbundets medlemskörer
Tidsfrist för anmälning av din kör till sångartinget är den 31.3.2017

www.sangarting.fi

Läs Infobrev Nr 1 till ordföranden HÄR

Läs Infobrev Nr 1 till dirigenter HÄR

Läs Infobrev Nr 2 HÄR, med information om bland annat tidtabeller ochrepertoar.
 


Plats
Vasa