GUNNAR LUNDBERG

föreläser under Mästarsångarveckoslutet.

Inför sin föreläsning under Mästarsångarhelgen säger Gunnar: 

Min lust att undervisa väcktes på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm när jag började undervisa i numeriska metoder och datalogi parallellt med min utbildning i teknisk fysik. När jag sedan började studera på Operahögskolan föll det sig naturligt att börja undervisa i sång. Jag brinner för att väcka elevers tankar när det gäller röstens funktion.


Läs mer om Gunnar.


 

Bästa Sångarbroder!

Som du redan vet blir det Mästarsångarveckoslut med övningar och provsjungning för Mästarmärket i Mariehamn i början av nästa år, 2018. Vi vet att många sångare och grupper har inlett övningarna.

Tid: Lördag 20.1.2018 kl. 11 - söndag 21.1.2018 kl. 13.  

Plats: Röda Korsgården, Västra Esplanadgatan 5, Mariehamn

I stort kommer sånger att övas i olika sammansättningar under kunniga ledare, med slutmålet att de som vill kan provsjunga för Mästarmärket. Man är alltså hjärtligt välkommen att delta fastän man inte har som mål att provsjunga för märket och ändrar man sig under dagarna är det bara bonus.     

Under lördagen kommer vi också att få ta del av en intressant föreläsning av operasångaren och sångläraren Gunnar Lundberg, som både i ord och bild samt med ”demosång live” ger sin syn på olika sångsätt. Se närmare info nedan!   

Närmare program kommer då anmälningarna är inne och deltagarantalet är känt.

Gör följande:

1. Kolla i din kör, om ni får ihop en kvartett. Anmäl då hela kvartetten på en gång med anmälningsformuläret, se punkt 2 nedan (förutsatt att ni valt samma valfria sånger).

Obs! Deltar du individuellt skickar du själv in anmälningsformuläret.

Utgående från de inkomna svaren planerar vi hur övningarna läggs upp.

2. Länk till anmälningsformuläret finns här. Skicka in formuläret senast 15.12 2017, men helst tidigare.

3. Kostnader: FSM, med Mariehamns Kvartetten (MK) som lokalarrangör, står för arrangemangen, medan varje sångare står för sina rese-, inkvarterings- och matkostnader.

All förplägnad sker i Röda Korsgårdens lokaliteter, även lördagens sits.

Kostnaderna kommer att specificeras och delges deltagarna efter att anmälningarna har kommit in.

4. Sångerna finns i Blå Boken 200 eller 250. Tre sånger har lösblad, vilka har skickats ut vid flera tidigare tillfällen tillsammans med Principerna för avläggande av Mästarsångarmärket.

5. Resan ordnar var och en själv.

6. Hotellrum är bokade på Park Hotell, Norra Esplanadgatan 3, ca 300 m från Röda Korsgården.

Pris: 76 euro/natt för enkelrum och 85 euro för dubbelrum inkl. frukost.

Du bokar själv genom att mejla till: info@parkalandia.com Så fort som möjligt men senast 15.12 2017. 

Uppge ”MK” då du bokar.

Samla ihop en kvartett eller anmäl dig ensam och sätt igång med övningarna, så har du att se fram emot ett trevligt veckoslut i Mariehamn.

Redan det faktum att man som mästarsångare kan delta i projektkören Coro Finlandia kan vara anledning nog att delta. 

Välkommen!

Med sångarhälsningar!

Mariehamns Kvartetten gm Krister Norrgrann, ordf.

Tel 0457 33 12 633, e-post: kn@aland.net