Finlands svenska manssångarförbund

Finlandssvenska manssångare förenas i sin takorganisation FSM. Förbundets uppgift är att hjälpa, stöda och stimulera sina medlemmar, manskörerna med sina sångare, till ständig förnyelse och utveckling. Detta sker genom tjänster av många slag som bl a dirigentutbildning, konsultering i repertoarval, kurser för körernas förtroendevalda samt t.ex. genom att erbjuda möjligheter att sjunga i projektkör. FSM grundades år 1936 och fyller följaktligen 81 år i år. 


 

Oktober

06.10
Sångarting i Vasa

Februari

10.02
Dirigentseminarium 2018