Läs Kvartetten 3 / 2017

Utkom 13.9.2017 

 

 

FADDERSKAP FÖR GOSSKÖRER UPPMUNTRAS

FSM är intresserat av att understöda körers verksamhet inom skolorna, närmast för att på sikt öka intresset och förståelsen för manssång.

FSM:s styrelse har beslutat att starta en kampanj, för att öka intresset för körsång i skolorna, samt på ett positivt sätt informera om sångens möjligheter till positiva erfarenheter under en hel livstid. Medlemskörerna uppmanas därför att hösten 2017 kontakta skolor på orten och starta en kampanj, för att sätta fart på verksamheten. 

FSM:s styrelse räknar med att medlemskörerna tänker på sitt bästa på sikt och aktivt tar sig an uppgiften. Mer uppgifter om kampanjen kommer i höst.

Läs mer.

Februari

10.02
Dirigentseminarium 2018