Sista ansökningsdag är 30.11.2016 så passa på att göra er ansökan!

Länken hittas här.


6-8.10.2017


 

Finlands svenska manssångarförbund

Finlandssvenska manssångare förenas i sin takorganisation FSM. Förbundets uppgift är att hjälpa, stöda och stimulera sina medlemmar, manskörerna med sina sångare, till ständig förnyelse och utveckling. Detta sker genom tjänster av många slag som bl a dirigentutbildning, konsultering i repertoarval, kurser för körernas förtroendevalda samt t.ex. genom att erbjuda möjligheter att sjunga i projektkör. FSM grundades år 1936 och fyller följaktligen 80 år i år. 


Förhandsanmälan till Sångartinget 6-8.10.2017

Nästa Sångarting arrangeras av Wasa Sångargille, i samarbete med Finlands svenska manssångarförbund, och äger rum i Vasa 6-8.10.2017. Det mesta av programmet börjar vara klart men en hel del finjustering återstår ännu. 

Det är nu dags att meddela er körs preliminära (ej bindande) intresseanmälan för Sångartinget. Det här görs genom att klicka på länken här http://bit.ly/2dIEwE7. Förhandsanmälan bör göras  senast 31.10.2016. Övernattningar kommer att bokas direkt av körerna - mera information om detta förfarande skickas åt förhandsanmälda körer i ett senare skede.

Om det i detta skede är något ni funderar över är det bara att ta kontakt med någon av arrangörerna varas kontaktuppgifter hittar ni på sangarting.fi.


DIRIGENTKURS I HELSINGFORS

FSM ordnar dirigentkurs 12-13.11.2016 i Helsingfors. Kursen hålls i MM:s utrymmen på Elisabetsgatan 2. Målgruppen är denna gång vicedirigenterna och meningen är att skola dessa för mera krävande uppgifter än att leda endast sitssånger. Förbundsdirigent Henrik Wikström är ansvarig och drar kursen.

Närmare information kommer att skickas ut till körernas ordförande och dirigenter, när de detaljerade arrangemangen klarnat. Preliminärt kan man anmäla intresse till Chrisse Lax på adressen christian.lax (at) hotmail.com. Mer info inom kort läggs upp här.


MÄSTARSÅNGARVECKOSLUT I BORGÅ 28-29.1.2017

FSM arrangerar numera traditionellt i januari ett Mästarsångarveckoslut. 2016 gick evenemanget av stapeln i Pargas med Pargas Manskör som värdkör. Nästa år står Runebergskören BSB värd för Mästarsångarveckoslutet i Borgå. Datumet har skymtat i FSM:s ordförande Hasse Lillkulls spalt här i Kvartetten för en tid sedan. Det datumet kan ni glömma. Fastslaget datum är lördagen 28.1 - söndagen 29.1.2017. Aktiviteterna kretsar kring centrum av Borgå: Borgå gymnasium har reserverats, övernattning på hotell Seurahovi.

Runebergskören samarbetar med förbundsdirigenten Henrik Wikström och förbundets styrelse för att åstadkomma ett givande och trevligt veckoslut för dem som deltar. Programmet kommer att inkludera åtminstone övning av sånger som ingår i FSM:s mästarsångarlista, men därtill ordnas några interaktiva undervisningstillfällen kring körsång och litet om teorifrågor. Lördag kväll är vikt för sits med deltagarna och körsångsvänner från borgåtrakten.

Målsättningen är att många sångare från förbundets körer lyckas avlägga mästarsångarprovet för att erhålla Mästarsångarmärket. Dock är inte provet obligatoriskt. Otaliga vittnesmål förtäljer, att mästarsångarveckosluten varit inspirerande och utvecklande för alla som deltagit, oavsett om märkesprovet avlagt eller inte.

Runebergskören hälsar alla intresserade välkomna och redan nu kan anmälningar göras till körens sekreterare Thomas Stendahl per e-mail: thomas.stendahl (at) pp.inet.fi.


Enkät över FSM FORUM

Ta gärna en titt på vårt frågeformulär efter FSM FORUM 2016. Vi vill gärna ha er feed back för att kunna göra evenemanget ännu mer attraktivt och attrahera ännu fler deltagare.

Klicka här för att komma till enkäten.