Kvartetten
språkrör för Finlands svenska manssångarförbund


Skicka material till Kvartetten, Hovrättsesplanaden 14, V vån., 65100 Vasa, epost: resonans (at) fssmf.fi


Kvartetten utkommer med fyra nummer under år 2017

Kvartetten nr 2 - 2017 

utkommer den 17 maj

Material den 26 april

 

Kvartetten nr 3 - 2017 

utkommer den 13 september

Material den 23 augusti

 

Kvartetten nr 4 - 2017 

utkommer den 13 december

Material den 22 november